Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciele działki nr 253


Biuro Usług Geodezyjnych GEO-S
Mieczysław Szymański
ul. Kasztanowa 12
26-110 Skarżysko-Kamienna
 
 
 
                                                                                            Właściciele działki nr 253
                                                                                             położonej we wsi Górki
                                                                                             26-120 Bliżyn
                                                                                              
                                                                                        
Data: 5.09.2022 r
Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.178.2022
                                                                                              
                                                             
               
ZAWIADOMIENIE
 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276,  284, 782 i 1086),
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - na podstawie § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2022 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2022 poz. 1390)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
            Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej oraz zlecenia władających działką nr 256, położoną we wsi Górki gm. Bliżyn, zawiadamiam, że w dniu 05.10.2022 r. o godz. 12:00 nastąpi wyznaczenie punktów granicznych / ustalenie przebiegu granic nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 253 z działką nr 256.
Stawiennictwo:  Górki 107.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.
 
 
                                                                                                         geodeta uprawniony
                                                                                                     Szymański Mieczysław
                                                                                                                 nr upr. 7996
  Zawiadomienie (199kB) pdf
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Szymański (5 września 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (13 września 2022, 11:39:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235