Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działki nr 251

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-S
Mieczysław Szymański
ul. Kasztanowa 12
26-110 Skarżysko-Kamienna
Właściciele działki nr 251
położonej we wsi Górki
26-120 Bliżyn
Data: 5.09.2022 r
Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.178.2022
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji
gruntów i budynków - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086),
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - na podstawie § 31 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2022 w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Dz.U. 2022 poz. 1390)
Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej oraz zlecenia
władających działką nr 256, położoną we wsi Górki gm. Bliżyn, zawiadamiam, że w dniu
05.10.2022 r. o godz. 12:00 nastąpi wyznaczenie punktów granicznych / ustalenie przebiegu granic nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 251 z działką nr 256.
Stawiennictwo: Górki 107.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
geodeta uprawniony
Szymański Mieczysław
nr upr. 7996

Zawiadomienie (199kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Szymański (5 września 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (13 września 2022, 11:34:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 231