Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego

Radom, 8 września 2022r.
WA.ZUZ.4.4210.206.2022.PL
OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Stosownie do treści art.49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z 401 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.)
obwieszczam,
że w dniu 12 maja 2022r., na wniosek Pana Kamila Rękasa - pełnomocnika Wójta Gminy Skarżysko
Kościelne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń
wodnoprawnych na: w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń wodnych obejmujące budowę rowów przydrożnych wraz z przepustami, likwidację rowów i budowę wylotu wód opadowych lub roztopowych oraz sługi wodne obejmujące wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych w ramach inwestycji: „Rozbudowa drogi wewnętrznej w Kierzu Niedźwiedzim”.
Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia obejmował będzie działki o nr ewid.: 734/1; 734/2; 737; 837; 740; 743; 746; 749; 752; 755; 758; 761; 768; 771; 774; 777; 780; 783; 786; 825; 828; 789; 529/1; 792; 877/2; 795; 798; 801; 804; 816; 530; 810; 813; 819; 822/1; 649; 841/1; 842/1; 869; 869; 831; 834; 845/1; 849; 853; 861; 864; 871; 872; 873; 874; 875; 529/2; 876; 910; 923; 927; 931; 935; 939; 945; 1239; 949/1; 949/2;
949/3; 455; 531; 1238/1; 733 i 1250, obręb 0006 Kierz Niedźwiedzi, gmina Skarżysko Kościelne, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie.
Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną wynikającą z art. 10 § 1 ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia ewentualnych uwag w terminie 7 dni od zakończenia ustawowego okresu publicznego udostępnienia obwieszczenia, który zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wynosi 14 dni.
Akta sprawy znajdują się w Zarządzie Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie, w Dziale Zgód
Wodnoprawnych, ul. Parkowa 2A, telefon 48 36 261 38. Zapoznanie się z nimi jest możliwe
po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich udostępnienia.

Obwieszczenie (908kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maciej Brzeski (8 września 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (12 września 2022, 15:15:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 255