Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek: 1531/7, 1622/2, 1625/1. 1626/1, 1628/1, 1624/2, 1568/1

Skarżysko - Kamienna, dnia 25.07.2022 r.
„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 26030447a4
...............................................
Wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek: 1531/7, 1622/2, 1625/1,
1626/1, 1628/1, 1624/2, 1568/1
Obr. 1- Suchedniów
Gm. Suchedniów - Miasto
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021, poz. 1990.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.578.2022) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w miejscowości Suchedniów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 1625/1, 1626/1 (obr.1- Suchedniów gm. Suchedniów - Miasto). W związku z tym w dniu 26.08.2022 r. o godz. 12.00 w miejscowości Suchedniów ul. Żeromskiego, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granicy nieruchomości.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 1625/1 (Ul. Żeromskiego obok numeru porządkowego Żeromskiego 45).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
Otrzymują: „GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 26030447a4
.................................
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (112kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (25 lipca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (27 lipca 2022, 10:53:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 263