Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 6300

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-S
Mieczysław Szymański
ul. Kasztanowa 12
26-110 Skarżysko-Kamienna
Właściciele działki nr 6300
położonej w Skarżysku-Kamiennej
obręb Skarżysko Książęce
arkusz 107
Data: 27.06.2022 r.
Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.636.2022
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji
gruntów i budynków - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086),
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - na podstawie § 38 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393),
Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej oraz zlecenia
władającego działką nr 6301, położoną w Skarżysku-Kamiennej obręb 14 – Skarżysko Książęce, arkusz 107, zawiadamiam, że w dniu 02.08.2022 r. o godz. 12:00 nastąpi wyznaczenie punktów granicznych / ustalenie przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6277 z działką nr 6301.
Stawiennictwo: Skarżysko-Kamienna działka nr 6301.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
geodeta uprawniony
Mieczysław Szymański
nr upr. 7996

Zawiadomienie (202kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Szymański (27 czerwca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (29 czerwca 2022, 09:27:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 403