Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 49/1

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-S
Mieczysław Szymański
ul. Kasztanowa 12
26-110 Skarżysko-Kamienna
Właściciele działki nr 49/1
położonej w Skarżysku-Kamiennej
obręb Młodzawy
ark. 70
Data: 07.06.2022 r.
Id. zgłoszenia: GG.6641.32.2022
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych
uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990),* o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - na podstawie § 31 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021r. poz. 1390),
Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej oraz zlecenia
właścicieli działek nr: 59/2, 50/2, 51 i 52 położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Młodzawy
40A, zawiadamiam, że w dniu 15.07.2022r. o godz. 12:00 nastąpi wznowienie znaków
granicznych / wyznaczenie punktów granicznych / ustalenie przebiegu granic nieruchomości,
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 49/1 z działkami nr: 49/2, 50/2,
51.
Stawiennictwo: Skarżysko-Kamienna przy ul. Młodzawy 40A,
W związku z powyższym, jako zainteresowaną, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
geodeta uprawniony
Mieczysław Szymański
nr upr. 7996
Zawiadomienie (195kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Szymański (7 czerwca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (21 czerwca 2022, 14:17:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 373