zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych

Na podstawie § 32  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii
z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 261003_2.0001  CZERWONA  GÓRKA oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr  442.
W związku z tym w dniu 29.06.2022r., o godz. 11:30 w Kamionkach 34, gm.Łączna zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi: 925/1.
Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie w terenie Kamionki 34 gm.Łączna.
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie  z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie.  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.

 
 
 
 
                                                                                                                                             ……………………………………………
                                                                     podpis geodety

Zawiadomienie (193kB) pdf
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Alfred Dulęba (17 czerwca 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (20 czerwca 2022, 09:37:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 297