Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek 968, 969, 72/1

Skarżysko - Kamienna, dnia 27.05.2022 r.
„GEO-SKAR” BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH Katarzyna Rozwadowska 27-220 Mirzec, Gadka 231 A tel.kom. 793-669-229 NIP 6641928816 REGON 260304454
.................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek 968, 969, 72/1 gm. Bliżyn obr. 11 - Mroczków
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia granic nieruchomości
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.584.2022) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne ustalenia granic nieruchomości położonej w miejscowości Mroczków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 968 (obręb 0011 - Mroczków, gm. Bliżyn ). W związku z tym w dniu 23.06.2022r. o godz. 12.30 w miejscowości Mroczków - Kapturów ,w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granicy.Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 968 ( Obok numeru porządkowego Mroczków-Kapturów 35)
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
Otrzymują: „GEO-SKAR” BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH Katarzyna Rozwadowska 27-220 Mirzec, Gadka 231 A tel.kom. 793-669-229 NIP 6641928816 REGON 260304454
……………………………….
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (109kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (27 maja 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (27 maja 2022, 14:03:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 768