Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek 4409, 4410, 4411/2, 4648

Skarżysko - Kamienna, dnia 27.05.2022 r.
GEO-SKAR” BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH Katarzyna Rozwadowska 27-220 Mirzec, Gadka 231 A tel.kom. 793-669-229 NIP 6641928816 REGON 260304454
.................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek 4409, 4410, 4411/2, 4648 gm. Skarżysko-Kamienna obr. Skarżysko-Książęce
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021, poz. 1990.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.571.2022) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości położonej w miejscowości Skarżysko-Kamienna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 4648 (obręb 0014 - Skarżysko-Książęce, ark.114 gm. Skarżysko-Kamienna) dla której jest prowadzona Księga wieczysta. W związku z tym w dniu 23.06.2022r. o godz. 10.00 w miejscowości Skarżysko-Kamienna ul. Książęca 210,w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wznowienie znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granicy.Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 4648 (Skarżysko-Kamienna ul. Książęca 210 ).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
Otrzymują: „GEO-SKAR” BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH Katarzyna Rozwadowska 27-220 Mirzec, Gadka 231 A tel.kom. 793-669-229 NIP 6641928816 REGON 260304454
……………………………….
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (111kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (27 maja 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (27 maja 2022, 13:59:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 561