zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków, działka nr 1081

na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990),*
 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - na podstawie § 31 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii  z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021r. poz. 1390),
 
Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej oraz zlecenia właściciela działek nr: 1082, 1083, 1076/2 i 1057 położonych w Bliżynie przy ul. Zafabrycznej oraz Bocznej, zawiadamiam, że w dniu 07.06.2022r. o godz. 12:00 nastąpi  wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych / ustalenie przebiegu granic nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1081 z działkami nr: 1080/2, 1082 i 1084.
 
Stawiennictwo: Bliżyn ul. Zafabryczna 5.
W związku z powyższym, jako zainteresowanego, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.                        
 
 
 
Geodeta uprawniony
Mieczysław Szymański
nr upr. 7996
Zawiadomienie (203kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Szymański (4 maja 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (5 maja 2022, 14:41:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 314