Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Właściciele, Spadkobiercy Działki nr 750/1

Skarżysko-Kamienna, 26.04.2022r.
Właściciele, Spadkobiercy Działki nr 750/1
położonej w Mostkach gmina Suchedniów
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
Na podstawie § 32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021
r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 2021, poz. 1390 ), oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji GiK w Skarżysku-Kamiennej pod nr
GG.6641.676.2021 , działając na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości położonej w
miejscowości Mostki, powiat skarżyski- oznaczonej nr 753/1
zawiadamiam
Właścicieli, Spadkobierców działki nr 750/1
że w dniu 16.05.2022r. o godzinie 15:40 w miejscowości Mostki, powiat skarżyski, obręb 0008
Mostki, odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki nr:
753/1, z działkami oznaczonymi w ewidencji numer 699/ ,750/1 ,754/1 , 4313/2, w związki z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w czynnościach.
POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustalaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłaścicieli, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności
ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z § 32. Ust.5 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków nieusprawiedliwione niestawiennictwo podmiotów, nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic.

Zawiadomienie (683kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sławomir Kluczewski (26 kwietnia 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (29 kwietnia 2022, 10:56:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 489