zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych, działka nr 104

Na podstawie § 32  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie
zawiadamiam,
 
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 261003_2.0010  PODŁAZIE oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 103.
    W związku z tym w dniu 9.05.2022r., o godz. 11:30 w Podłaziu 30, gm.Łączna zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi: 104.
 
     Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie w terenie Podłazie 30,gm.Łączna.
     Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie  z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie.  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             ……………………………………………
                                                                     podpis geodety
Zawiadomienie (192kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Alfred Dulęba (20 kwietnia 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (22 kwietnia 2022, 09:40:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 334