Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działek nr 3291/1

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-S
Mieczysław Szymański
ul. Kasztanowa 12
26-110 Skarżysko-Kamienna
Właściciele działki nr 3291/1
położonej w Skarżysku Kościelnym
gmina Skarżysko Kościelne
Data: 11.04.2022 r.
Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.557.2021
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych
uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990),*
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - na podstawie § 31 rozporządzenia
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Dz.U. z 2021r. poz. 1390),
Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej oraz zlecenia
właściciela działki nr 3293 położonej w Skarżysku Kościelnym przy ul. Racławickiej,
zawiadamiam, że w dniu 17.05.2022r. o godz. 13:00 nastąpi wznowienie znaków granicznych /
wyznaczenie punktów granicznych / ustalenie przebiegu granic nieruchomości, oznaczonych w
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3291/1 z działką nr 3293.
Stawiennictwo: Skarżysko Kościelne ul. Racławicka 71
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
geodeta uprawniony
Mieczysław Szymański
nr upr. 7996

Zawiadomienie (193kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Szymański (11 kwietnia 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (13 kwietnia 2022, 12:53:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 292