Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - właściciele działki nr 3294

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-S
Mieczysław Szymański
ul. Kasztanowa 12
26-110 Skarżysko-Kamienna
Właściciele
działki nr 3294 położonej
w obrębie Skarżysko Kościelne
gmina Skarżysko Kościelne
Data: 11.04.2022 r.
Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.554.2021
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych
uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990),*o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - na podstawie § 31 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021r. poz. 1390),
Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej oraz zlecenia
właścicieli działki nr 3294 położonej w Skarżysku Kościelnym przy ul. Racławickiej,
zawiadamiam, że w dniu 17.05.2022r. o godz. 12:30 nastąpi wznowienie znaków granicznych/
wyznaczenie punktów granicznych / ustalenie przebiegu granic nieruchomości, oznaczonych w
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3294 z działkami nr: 3292, 3296/1, 3296/2,
3316/3, 3506.
Stawiennictwo: Skarżysko Kościelne ul. Racławicka 74
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.

Zawiadomienie (194kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Szymański (11 kwietnia 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (13 kwietnia 2022, 11:47:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 381