Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych - właściciele/władający/działką nr 142

Skarżysko – Kamienna, dn.7,03 2022r.
...................................................................                        wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działką nr 142
obr.Łączna gm. Łączna
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych
Na podstawie § 32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii
z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 261003_2.0006 ŁĄCZNA oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 144,448,451.
W związku z tym w dniu 6.04.2022r., o godz. 11:30 w Osełków 6, gm.Łączna zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi: 143,142,145/2,1,1004/2,12/2,2 449,450,452,453,454.
Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie w terenie Osełków 6,gm.Łączna.
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
……………………………………………
podpis geodety

Zawiadomienie (179kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alfreda Dulęba (7 marca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (8 marca 2022, 11:38:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 855