Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych - właściciele działki r 781

Majków, dn. 21.02.2022r.
Szach Map Krzysztof Kabała
Ul. S. Żeromskiego 126
26-110 Majków
Tel: 788-333-276
Właściciele/ władający
działki nr 781
obręb 0001 Majków
gm. Skarżysko Kościelne
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych
- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości – na podstawie § 32 rozporządzenia z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.) o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663)
Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzeń, a także zgłoszenia pracy geodezyjnej
w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.122.2022, oraz zlecenia właścicieli
działki nr 722 i 784 położonej w Majkowie przy ul. Żeromskiego 182
zawiadamiam
że w dniu 29.03.2022r. (wtorek) o godz. 10:00 w Majkowie przy ul. Żeromskiego 182 przy
działkach przedmiotowych od strony drogi powiatowej nastąpi rozpoczęcie czynności
związanych z wznowieniem znaków granicznych/wyznaczeniem punktów granicznych
/ustaleniem przebiegu granic/ przyjęciem granic w/w nieruchomości, działek ewidencyjnych
nr 722 i 784, która graniczy z Pana/i działką nr 781.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
GEODETA
inż. Krzysztof Kabała
POUCZENIE
- Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym
terminie z dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu/ ustalaniu granic ich
gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie
zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie
stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
- W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
- W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności
ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
- Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety

Zawiadomienie (194kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabała (21 lutego 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (23 lutego 2022, 14:21:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 568