zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków. Bliżyn

o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990),*
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - na podstawie § 31 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021r. poz. 1390),Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej oraz zlecenia władającego działką nr 508 położonej we wsi Ubyszów 127, gm. Bliżyn, zawiadamiam, że w dniu 29.03.2022 r. o godz. 12:00 nastąpi wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych / ustalenie przebiegu granic nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 507 z działkami nr: 508, 509, 596. Stawiennictwo: Ubyszów 127. W związku z powyższym, jako zainteresowaną, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.
Geodeta uprawniony
Mieczysław Szymański
nr upr. 7996

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Szymański (11 lutego 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (11 lutego 2022, 14:50:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 580