Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków/ o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Skarżysko-Kamienna, dnia 01.02.2022 r.
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych / wyznaczenia punktów
granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / o czynnościach podjętych
w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
Na podstawie art. 39 ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz 1990 ze zm.) / §31 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej pod identyfikatorem zgłoszenia nr GG.6641.814.2021 oraz zlecenia pracy geodezyjnej
uprzejmie zawiadamiam,
że w dniu 03.03.2022 r. odbędzie się wyznaczenie punktów granicznych / ustalenie przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 782 z działkami 781, 783, 780, 779, 778 i 784 położonymi w obrębie ewidencyjnym Bliżyn gm. Bliżyn. Rozpoczęcie czynności nastąpi o godz. 10.00 przy posesji ul. Kościuszki 142 w Bliżynie.
….........................................................
(wykonawca prac geodezyjnych)
W interesie właścicieli jest udział w w/w czynnościach osobiście lub przez pisemnie upoważnionego przedstawiciela.
Osoby biorące udział w w/w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości oraz wszelkie dokumenty mogący być przydatne podczas w/w czynności.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej –
uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 32 ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz
1990 ze zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
Otrzymałem:
…........................................................................................................ ........................................................................
Data Podpis
Zobowiązuję się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi:
…................................................................................................... .............................................................................
Data Podpis
…............................................................................................................................ ....................................................
Informacja o doręczeniu zastępczy
Właściciel działki
778, 789 i 780
obręb 0001 Bliżyn
Usługi Geodezyjne i Projektowe
Zdzisław Aulejtner
pl. Floriański 1/306 26-110 Skarżysko-Kamienna

Zawiadomienie (667kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Aulejtner (1 lutego 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (3 lutego 2022, 13:35:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 520