Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i wyznaczeniu punktów granicznych nieruchomości

Działając na zlecenie Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej, na podstawie § 31-33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021r. poz. 1390 z późn. zm.) i zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku Kamiennej, zawiadamiam że w dniu 30 listopada 2023 r. o godz. 12.30 na gruncie w Suchedniowie gm. Suchedniów zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczenia punktów granicznych działki nr 4525/1, 4769/1  (obr. 0001 Suchedniów) m.in. z działką sąsiednią nr 4526/1.
Miejsce spotkania –  Suchedniów dz. 4769/1 i 4525/1 (przy drodze)

inż Artur Morawski
 
geodeta uprawniony
nr upr. zaw. 21 399

Informacja

Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wyznaczeniu granic. Niestawienie się stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z wyznaczeniem granic. W razie niemożności wzięcia udziału przy wyznaczaniu granic  przez samego właściciela gruntu w jego imieniu może występować zastępca mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo.

Podstawa prawna:

Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1990 ze zmianami)
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz.U. z 2021r. poz. 1390 z późn. zm.)
 
  Zawiadomienie (225kB) pdf

 
 
 

metryczka


Wytworzył: Artur Morawski (8 listopada 2023)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (9 listopada 2023, 12:01:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 51