Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wł. działkami 525/6, 525/4 gm. Bliżyn

Działając na podstawie §32 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021r, poz. 1390) ze zmianami z dnia 15.03.2023 (Dz.U. z 2023, poz. 745), zawiadamiam, że na zlecenie Starosty Powiatu Skarżyskiego, zgodnie z umową nr 130/2022 z 1 lipca 2022r oraz zgłoszeniem pracy geodezyjnej GG.6641.1022.2023 (rękojmia) – w obrębie 261002_2.0011 Mroczków, gmina Bliżyn zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
 
525/6, 525/4 z działkami sąsiednimi 525/3, 525/4
 
Czynności odbędą się na gruncie w dniu 6 listopada o godzinie 10.00
 
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam o wzięcia udziału w opisanych czynnościach. Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
 
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic powinny posiadać dowód tożsamości a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt,
 
                Osoba do kontaktu: Jan Fudali, tel. 602538611.
 
 
  Zawiadomienie (379kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Jan Fudali (1 października 2023)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (20 października 2023, 10:00:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52