Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciele działki nr 1633

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-S
Mieczysław Szymański
ul. Kasztanowa 12
26-110 Skarżysko-Kamienna
Właściciele działki nr 1633
położonej w Bliżynie
Data: 15.09.2023 r
Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.939.2023
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - na podstawie § 31
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2022 w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2022 poz. 1390)
Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej oraz zlecenia
właścicieli działek 1634 i 1635 położonych w Bliżynie, zawiadamiam, że w dniu 18.10.2023
r. o godz. 12:00 nastąpi ustalenie przebiegu granic nieruchomości, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr 1633 z działkami nr: 89, 1634, 1637.
Stawiennictwo: Bliżyn, skrzyżowanie ul. Szydłowieckiej z drogą na Gostków.
W związku z powyższym, jako zainteresowanego, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
Geodeta uprawniony
Mieczysław Szymanski
Nr upr. 7996

Zawiadomienie (636kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Szymański (15 września 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (4 października 2023, 09:10:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 33