Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych - znak:GG.6641.35.2023

GEO-BIS Biuro Usług Geodezyjnych Skarżysko – Kamienna 2023-05-18
inż. Łukasz Bernaciak
ul. Wojska Polskiego 9
27 – 200 Starachowice
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej
w PODGiK w Skarżysku - Kamiennej: GG.6641.35.2023
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych
Na podstawie art. 39 Ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne z dn. 17 maja 1989 r.
( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm. ) niniejszym zawiadamiam, że w dn.: 2023.06.20,
od godz. 1000, w miejscowości Skarżysko - Kościelne, na gruncie, nastąpią czynności
geodezyjne związane z wyznaczeniem punktów granicznych działki ewidencyjnej Nr 397
z działkami sąsiednimi Nr 396, 388, 398 i 426 w obrębie geodezyjnym Nr 0012 Skarżysko
Kościelne .
W związku z powyższym zapraszam osoby zainteresowane i legitymujące się jakimikolwiek
prawami do w/w działek ewidencyjnych do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.
Wszelkie informacje można dodatkowo uzyskać pod numerem telefonu
607- 236 - 354
geodeta uprawniony
inż. Łukasz Bernaciak
Nr upr. 20041
POUCZENIE :
Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio
upoważnieni ( pisemnie – notarialnie ) pełnomocnicy. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm. ) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety

Zawiadomienie (58kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Łukasz Bernaciak (18 maja 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (19 maja 2023, 11:40:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106