zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych dz. 165/1 i 166

Na podstawie art. 39 ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2022 r. poz 2185 ze zm.) / §31 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej pod identyfikatorem zgłoszenia nr GG.6641.266.2023 oraz zlecenia pracy geodezyjnej
 uprzejmie zawiadamiam,
że w dniu 05.06.2023 r. odbędzie się wyznaczenie punktów granicznych / ustalenie przebiegu granicy- działki ewidencyjnej nr 167/1 z działkami 165, 165/1, 165/3, 165/4, 166, 167/2, 168/1 i 168/2 położonymi w obrębie ewidencyjnym Bzinek gm. Skarżysko-Kamienna. Rozpoczęcie czynności nastąpi o godz. 17.15 na działce 167/1 od strony posesji ul. Grota-Roweckiego 78.
 
….........................................................
 
 
(wykonawca prac geodezyjnych)
 
 
W interesie właścicieli jest udział w w/w czynnościach osobiście lub przez pisemnie upoważnionego przedstawiciela.
Osoby biorące udział w w/w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości oraz wszelkie dokumenty mogący być przydatne podczas w/w czynności.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 32 ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2022 r. poz 2185 ze zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
 
Otrzymałem:
                Data                                                                                    Podpis
 
Zobowiązuję się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi:
                Data                                                                                     Podpis

                Informacja o doręczeniu zastępczym
Zawiadomienie (476kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maciej Janus (28 kwietnia 2023)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (10 maja 2023, 14:31:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113