Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Skarżysko-Kam.

Skarżysko Kamienna, dn. 04.05.2023r.
........................................................
(Wykonawca prac geodezyjnych )
j. ewid: 261001_ 1 Skarżysko-Kamienna
obręb ewid: 261001_1.0014 Skarżysko Książęce
dz: 261001_1.0014.AR_109.2706
261001_1.0014.AR_108.6412/4
261001_1.0014.AR_108.6412/6
261001_1.0014.AR_109.2705
( oznaczenie działek/dane adresowe )
Z A W I A D O M I E N I E
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
Na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.)oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku Kamiennej
pod nr: GG.6641.386.20223 , działając na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości
położonej w Skarżysko-Kamienna ulica Rycerska 5 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu
20.05.2022r. o godz. 8:30 w Skarżysku-Kamiennej ulica Rycerska 5 nastąpi rozpoczęcie
czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków jako działka 2706.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.

Zawiadomienie (190kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Domański (4 maja 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (5 maja 2023, 15:01:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186