zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych, dz. 588

Na podstawie art. 39 ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2022 r. poz 2185 ze zm.) / §31 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390)/ §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 nr 268 poz. 2663) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej pod identyfikatorem zgłoszenia nr GG.6641.221.2023 oraz zlecenia pracy geodezyjnej
 uprzejmie zawiadamiam,

Kamil Karlikowski pl. Floriański 1/319 26-110 Skarżysko-Kamienna Tel. 508-077-857    
że w dniu 25.04.2023 r. odbędzie się wyznaczenie punktów granicznych / ustalenie przebiegu granicy / przyjęcie granic działki ewidencyjnej nr 586 i 587 z działkami 584, 585, 588 i 1123/4 położonymi w obrębie ewidencyjnym Górki gm. Bliżyn. Rozpoczęcie czynności nastąpi o godz. 16.00 na działce 586.
 
 
 
(wykonawca prac geodezyjnych)
 
W interesie właścicieli jest udział w w/w czynnościach osobiście lub przez pisemnie upoważnionego przedstawiciela.
Osoby biorące udział w w/w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości oraz wszelkie dokumenty mogący być przydatne podczas w/w czynności.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 32 ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2022 r. poz 2185 ze zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Zawiadomienie (495kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Kamil Karlikowski (21 marca 2023)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (28 marca 2023, 11:18:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172