Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - właściciele/władający działką nr 3943

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-S
Mieczysław Szymański
ul. Kasztanowa 12
26-110 Skarżysko-Kamienna
Właściciele/władający działką nr 3942
położoną w Skarżysku-Kamiennej
obręb 13 Nowy Młyn, arkusz 92
Data: 21.03.2023 r
Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.1158.2022
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji
gruntów i budynków - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086),
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - na podstawie § 31 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2022 w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Dz.U. 2022 poz. 1390)
Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej oraz zlecenia
władających działkami nr 3942 i 3943, położonymi przy ul. Grzybowej w Skarżysku-Kamiennej,
zawiadamiam, że w dniu 25.04.2023 r. o godz. 12:30 nastąpi wyznaczenie punktów granicznych /
ustalenie przebiegu granic nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 3942 z działkami nr: 3939, 3940, 3941.
Stawiennictwo: Skarżysko-Kamienna, skrzyżowanie ul. Grzybowej z drogą na Karier.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
geodeta uprawniony
Szymański Mieczysław
nr upr. 7996

Zawiadomienie (192kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Szymański (21 marca 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (23 marca 2023, 12:09:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 187