Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - właściciele/władający działką nr 4057

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-S
Mieczysław Szymański
ul. Kasztanowa 12
26-110 Skarżysko-Kamienna
Właściciele/władający działką nr 4057
położoną w Skarżysku-Kamiennej
obręb 13 Nowy Młyn, arkusz 93
Data: 20.03.2023 r
Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.1157.2022
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji
gruntów i budynków - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086),
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - na podstawie § 31 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2022 w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Dz.U. 2022 poz. 1390)
Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej oraz zlecenia
władających działką nr 4054, położoną przy ul. Czachowskiego 18 w Skarżysku-Kamiennej,
zawiadamiam, że w dniu 25.04.2023 r. o godz. 12:00 nastąpi wyznaczenie punktów granicznych /
ustalenie przebiegu granic nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 4057 z działką nr 4054.
Stawiennictwo: Skarżysko-Kamienna, ul. Czachowskiego 18.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
geodeta uprawniony
Szymański Mieczysław
nr upr. 7996

Zawiadomienie (191kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Szymański (20 marca 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (23 marca 2023, 11:59:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186