Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dziełek ewidencyjnych - Właściciele działki nr 4158

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-S
Mieczysław Szymański
ul. Kasztanowa 12
26-110 Skarżysko-Kamienna
Właściciele działki nr 4158
położonej w Skarżysku-Kamiennej
w obrębie Skarżysko Książęce
arkusz 111
Data: 22.02.2023r.
Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.795.2022
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - na
podstawie § 32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca
2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 1390),
Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-
Kamiennej oraz zlecenia władającego działką nr 4166, położonej w Skarżysku-
Kamiennej przy ul. Laskowej, zawiadamiam, że w dniu 28.03.2023 r. o godz. 12:00
nastąpi ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4158 z działką nr 4166.
Stawiennictwo: skrzyżowanie ul. Książęcej z ul. Laskową.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w
opisanych czynnościach.
Geodeta uprawniony
Mieczysław Szymański
nr upr. 7996

Zawiadomienie (117kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Szymański (22 lutego 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (27 lutego 2023, 08:38:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128