INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko INSPEKTOR W REFERACIE POJAZDÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU (stanowisko do spraw prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych z rejestracją pojazdów i nadawaniem uprawnień)


Komisja Rekrutacyjna informuje, że nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Referacie Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu (stanowisko do spraw prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych z rejestracją pojazdów i nadawaniem uprawnień), został nierozstrzygnięty.

Uzasadnienie:
W wyniku ogłoszenia o naborze na przedmiotowe stanowisko wpłynęły cztery oferty, z których żadna nie spełniła wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze. Biorąc powyższe pod uwagę, postępowanie rekrutacyjne na stanowisko Inspektor w Referacie Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu (stanowisko do spraw prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych z rejestracją pojazdów i nadawaniem
uprawnień) zostało nierozstrzygnięte.


……………………………..
(data, podpis osoby upoważnionej)

metryczka


Wytworzył: Karina Wiśniewska (19 stycznia 2023)
Opublikował: Karina Wiśniewska (19 stycznia 2023, 11:19:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 539