Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor w Zespole ds. Polityki Społecznej i Senioralnej


     INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko
Podinspektor
w Zespole ds. Polityki Społecznej i Senioralnej
 
W  STAROSTWIE  POWIATOWYM  W  SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 
 
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana: 
 
 
   
 Pani
Patrycja Bassa
zamieszkała: w Skarżysku-Kamiennej
 
 
 Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
 
Pani Patrycja Bassa spełniła wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku. Podejmując decyzję o wyborze komisja wzięła pod uwagę m.in. przygotowanie merytoryczne kandydatki, zdobyte podczas pracy w administracji samorządowej.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wysoko oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskała maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia (tj. 125 punktów).  Pani Patrycja Bassa została pozytywnie oceniona przez komisję rekrutacyjną i wybrana na w/w stanowisko.
 
 
 
 
 
                         
                                                                                                                          ……………………………..         
(data, podpis osoby upoważnionej)
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Karina Wiśniewska (28 listopada 2022)
Opublikował: Karina Wiśniewska (29 listopada 2022, 09:31:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 441