Informacja o wyniku naboru na stanowisko Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:  

Pani Ewa Pandyra zamieszkała: w Skarżysku-Kamiennej

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewa Pandyra posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Politechniki Krakowskiej na kierunku Inżynieria Środowiska w zakresie specjalności Inżynieria Wodna. Posiada 12-letni staż pracy w administracji samorządowej.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przedstawiła koncepcję kierowania pracą Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, która została wysoko oceniona i zaakceptowana przez komisję rekrutacyjną. Ponadto bardzo wysoko oceniono wiedzę z zakresu zadań na tym stanowisku oraz predyspozycje i umiejętności kandydatki gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Pani Ewa Pandyra spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskała 148 na 150 możliwych do zdobycia punktów. Pani Ewa Pandyra została pozytywnie oceniona przez komisję rekrutacyjną i wybrana na w/w stanowisko.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (7 listopada 2022)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (7 listopada 2022, 14:31:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 596