Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor ds. Leśnictwa i Rolnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:  

Pan
Jarosław Kaczmarski  
zamieszkały: w Skarżysku-Kamiennej

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Jarosław Kaczmarski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku: leśnictwo. Pan Jarosław Kaczmarski spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wysoko oceniono wiedzę z zakresu zadań na tym stanowisku oraz predyspozycje kandydata. W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskał 118 na 125 możliwych do zdobycia punktów. Pan Jarosław Kaczmarski został pozytywnie oceniony przez komisję rekrutacyjną i wybrany na w/w stanowisko.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (21 października 2022)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (21 października 2022, 08:45:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 687