Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kasjer w Wydziale Finansowym

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:


Pani Edyta Kralewska

zamieszkała: w Skarżysku-Kamiennej


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Pani Edyta Kralewska spełniła wymagania niezbędne pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pozytywnie oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Podejmując decyzję o wyborze komisja wzięła także pod uwagę przygotowanie merytoryczne kandydatki oraz doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w administracji samorządowej.

Pani Edyta Kralewska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskała 122 punkty na 125 możliwych do zdobycia. Pani Edyta Kralewska została pozytywnie oceniona przez komisję rekrutacyjną i wybrana na w/w stanowisko.


metryczka


Wytworzył: Artur Berus (4 sierpnia 2022)
Opublikował: Karina Wiśniewska (8 sierpnia 2022, 11:23:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 656