Informacja o wyniku naboru na stanowisko Młodszy Referent W Referacie do spraw Gospodarki Nieruchomościami

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej                                                   

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:  

Pani Monika Maciejczak
zamieszkała: w Skarżysku-Kamiennej

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Maciejczak spełniła wymagania niezbędne  pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pozytywnie oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
Podejmując decyzję o wyborze komisja wzięła także pod uwagę przygotowanie merytoryczne kandydatki, zdobyte podczas pracy w zawodzie geodeta.
Pani Monika Maciejczak spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskała  105 punktów na 125 możliwych do zdobycia. Pani Monika Maciejczak została pozytywnie oceniona przez komisję rekrutacyjną i wybrana na w/w stanowisko.

 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (5 sierpnia 2022)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (5 sierpnia 2022, 11:25:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 899