Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownik Referatu ds. Mienia i Obsługi Gospodarczej

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:  

Pan Dariusz Zalega
zamieszkały: w Skarżysku - Kamiennej

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Dariusz Zalega spełnił wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku. Podejmując decyzję o wyborze komisja wzięła pod uwagę przede wszystkim przygotowanie merytoryczne kandydata, w tym praktykę zawodową w administracji publicznej związaną z zagadnieniami dotyczącymi m.in. administrowania nieruchomościami.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wysoko oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
Pan Dariusz Zalega spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu  o naborze. W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskał 149 na 150 możliwych do zdobycia punktów. Pan Dariusz Zalega został pozytywnie oceniony przez komisję rekrutacyjną i wybrany na w/w stanowisko.

 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (20 stycznia 2022)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (20 stycznia 2022, 10:27:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1405