Nabór specjalistów przeprowadzających konsultacje specjalistyczne w zakresie tworzenia IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny)

Powiat Skarżyski w ramach programu pilotażowego  pn. „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”ogłasza nabór 
na specjalistów przeprowadzających konsultacje specjalistyczne w zakresie tworzenia IPET (Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny). Spotkania konsultacyjne odbywać się będą 
w placówkach oświatowych do których program jest dedykowany. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wyłonienia kilku specjalistów do realizacji zadania. W jednej placówce będą realizowane 3 godziny konsultacji. O rodzaju przydzielonych poszczególnym specjalistom placówek i ich liczbie- decyduje ogłaszający po zakończeniu i rozstrzygnięciu naboru. 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: 
- CV,
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- oświadczenia kandydata,
- klauzula informacyjna

winny być własnoręcznie podpisane i złożone w terminie do dnia 21 września 2021 r.  pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór na specjalistę w zakresie tworzenia IPET”

WAŻNE: Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Czas realizacji zadania od 27 do 30 września 2021 roku.
Kryterium wyboru- kwalifikacje specjalistów.
Forma zatrudnienia- umowa zlecenie.
Kwota brutto 40 zł/h.

Placówki do których program jest dedykowany:
1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Norwida 3, 26-110 Skarżysko-Kamienna
2. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Obrońców Westerplatte, ul. Zielna 29, 26-110 Skarżysko-Kamienna
3. Przedszkole Publiczne nr 7 im. Janusza Korczaka, ul. Zielna 29, 26-110 Skarżysko-Kamienna
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego, ul. Kościelna 1, 26-130 Suchedniów
5. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, ul. 1 Maja 82, 26-110 Skarżysko-Kamienna
6. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego, ul. Oseta Wasilewskiego 5, 26-110 Skarżysko-Kamienna
7. Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Powstańców Warszawy 11, 26-110 Skarżysko-Kamienna
8. Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 5, 26-115 Skarżysko Kościelne
9. Publiczne Przedszkole w Jagodnem, Jagodne 138, 27-220 Mirzec

Kwestionariusz osobowy (71kB) word
Oświadczenia kandydata (118kB) word
Klauzula informacyjna (114kB) word

metryczka


Wytworzył: Monika Białek (16 września 2021)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (16 września 2021, 14:47:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1158