Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektor Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:  

Pan Rafał Miernik  
zamieszkały: w Skarżysku-Kamiennej

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Rafał Miernik spełnił wymagania niezbędne pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Podejmując decyzję o wyborze komisja wzięła także pod uwagę doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie merytoryczne kandydata. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pozytywnie oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata dające możliwość 
na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskał   119/150 punktów możliwych do zdobycia. Pan Rafał Miernik został pozytywnie oceniony przez komisję rekrutacyjną i wybrany na w/w stanowisko.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (21 lipca 2021)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (21 lipca 2021, 14:45:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1346