Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich


Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:  

Pani Monika Chylicka
zamieszkała: w Skarżysku-Kamiennej

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Chylicka spełniła wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Podejmując decyzję o wyborze komisja wzięła także pod uwagę przygotowanie merytoryczne kandydatki. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wysoko oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskała maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia. Pani Monika Chylicka została pozytywnie oceniona przez komisję rekrutacyjną i wybrana na w/w stanowisko.

 
    ..............................................                                                                      
   (data, podpis osoby upoważnionej

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (30 czerwca 2021)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (30 czerwca 2021, 14:21:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 867