Informacja o wyniku naboru na stanowisko - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej


Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:  
Pan Jacek Wierzchowski
zamieszkały: w Skarżysko - Kamienna

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Jacek Wierzchowski spełnił wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Podejmując decyzję o wyborze komisja przede wszystkim wzięła pod uwagę przygotowanie merytoryczne kandydata. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wysoko oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskał 91 na 100 możliwych do zdobycia punktów. Pan Jacek Wierzchowski został pozytywnie oceniony przez komisję rekrutacyjną i wybrany na w/w stanowisko.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (24 listopada 2020)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (24 listopada 2020, 14:55:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 762