Ogłoszenie o wynikach naboru - archiwista, podinspektor - Wydział komunikacji i Transportu


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko
Archiwista (1/2 etatu) – Podinspektor (1/2 etatu) w Wydziale Komunikacji i Transportu
W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 
 
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana: 
 
 
   
 Pani Anna Wisowata
zamieszkała: w Suchedniowie
 
 
 Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pani Anna Wisowata posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, kierunek: ekonomia, specjalność: ekonomia menadżerska. Posiada ponad 2-letnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.
W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów: ustawy prawo o ruchu drogowym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz wiedzą na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko, udzielając poprawnych odpowiedzi. Pani Anna Wisowata posiada predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań.
  Pani Anna Wisowata spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu 
o naborze. Uzyskując 93 na 100 możliwych do zdobycia punktów, została pozytywnie oceniona przez komisję rekrutacyjną i wybrana na w/w stanowisko.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (12 października 2018)
Opublikował: Małgorzata Łakomiec (25 października 2018, 10:59:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1371