Informacja o wynikach naboru Inspektor ds. kadr i szkoleń w Zespole ds. obsługi Zarządu Powiatu i Kadr


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na  stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń w Zespole ds. obsługi Zarządu Powiatu i Kadr w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej
                                                
 
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana: 
 
 Pani Małgorzata Rymarz
zamieszkała: w Skarżysku-Kamiennej
 
 
 Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pani Małgorzata Rymarz posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalność Gospodarka i administracja publiczna. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe w administracji.
W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała  się znajomością: przepisów dotyczących kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej udzielając wyczerpujących odpowiedzi. Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła jej cechy osobowościowe, które powinien posiadać pracownik na tym stanowisku.
  Pani Małgorzata Rymarz spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu  o naborze. Uzyskując 75 na 75 możliwych do zdobycia punktów,  została  pozytywnie oceniona przez komisję rekrutacyjną i wybrana na w/w stanowisko.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (7 czerwca 2018)
Opublikował: Małgorzata Łakomiec (7 czerwca 2018, 14:57:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 948