Informacja o wynikach naboru


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na  stanowisko
Pracownik w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Skarżysku -Kamiennej
                                                   
 
 
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko  została wybrana : 
 
 Pani Agata Piętak
zamieszkała: w  Lipowym Polu Plebańskim
 
 
 Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pani Agata Piętak posiada wykształcenie wyższe  geodezyjne. Jest absolwentką Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku: Geodezja
i Kartografia, specjalność: geodezja inżynieryjno - przemysłowa. Posiada ponad 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z geodezją.
W czasie przeprowadzonej  rozmowy kwalifikacyjnej wykazała  się znajomością: przepisów dotyczących ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o gospodarce nieruchomościami udzielając  wyczerpujących odpowiedzi. Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła jej cechy osobowościowe, które powinien posiadać pracownik na tym stanowisku.
  Pani Agata Piętak spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu  o naborze. Uzyskując 116 na 125 możliwych do zdobycia punktów,  została  pozytywnie oceniona przez komisję rekrutacyjną i wybrana na w/w stanowisko.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (9 maja 2018)
Opublikował: Małgorzata Łakomiec (11 maja 2018, 14:47:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 994