Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji,Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko
Pracownik w Referacie ds. Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
W STAROSTWIE POWIATOWYM
 
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 
 
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko  została wybrana :   
 
   
 Pani  Monika  Fiedorowicz
zamieszkała:   Zagórze
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pani   Monika Fiedorowicz   posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką  Akademii Górniczo-Hutniczej  w Krakowie  kierunku geodezja w zakresie gospodarki nieruchomościami. Posiada ponad 10-letni doświadczenie zawodowe związane z geodezją.
W czasie przeprowadzonej  rozmowy kwalifikacyjnej  na zadawane przez komisję pytania dotyczące przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,  rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz  ustawy o księgach wieczystych i hipotece udzieliła wyczerpujących odpowiedzi. Wykazała się dobrą znajomością   kodeksu postępowania administracyjnego.  Pani   Monika Fiedorowicz  spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu  o naborze. Uzyskała  94  na 100 możliwych do uzyskania punktów  i wybrana  na w/w stanowisko.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (17 września 2015)
Opublikował: Małgorzata Łakomiec (17 września 2015, 14:41:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1927