Informacja o wynikach naboru -Pracownik w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Pracownik w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 
 
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko  została wybrana :   
 
   
 Pani  Karolina Kozik
zamieszkała:   Mirzec Poddąbrowa
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pani  Karolina Kozik  posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji  kierunek Geodezja  i Kartografia. Posiada ponad 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką nieruchomościami.                    
W czasie przeprowadzonej  rozmowy kwalifikacyjnej  na zadawane przez komisję pytania dotyczące przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, z dziedziny geodezji            i kartografii, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
udzieliła wyczerpujących odpowiedzi. Wykazała się bardzo dobrą znajomością  ustawy o  ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o opłacie skarbowej a także posiada umiejętność posługiwania się Elektroniczną Księgą Wieczystą.
Pani  Karolina Kozik  spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Spośród kandydatów biorących udział w naborze została  najwyżej  oceniona przez komisję rekrutacyjną uzyskując  98  na 100 możliwych do uzyskania punktów  i wybrana  na w/w stanowisko.
 
                         
                                                                                                    Przewodniczący Komisji


                                                                                                       Jerzy Żmijewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (25 lutego 2015)
Opublikował: Małgorzata Łakomiec (25 lutego 2015, 15:28:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1759