Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. Organizacyjno – Gospodarczych


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko
Podinspektor ds. Organizacyjno – Gospodarczych w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
 
W STAROSTWIE POWIATOWYM
 
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany  Pan 
 
Janusz Mik
 
zamieszkały:  w Suchedniowie
 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Janusz Mik ukończył wyższe studia magisterskie w Akademii Świętokrzyskiej  w Kielcach na kierunku Zarządzanie i Marketing. Posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 12 lat pracy na stanowiskach kierowniczych.           
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych, znajomością przepisów ustawy
o samorządzie powiatowym, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego. Odpowiadając na pytania zadawane przez komisję wykazał się predyspozycjami i umiejętnościami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań. Wysoko oceniono zarówno posiadaną przez niego wiedzę, jak też jego cechy osobowościowe, które zgodnie z opisem stanowiska są wymagane od pracownika.
W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskał 96 punktów na 100 możliwych do zdobycia.
Pan Janusz Mik spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.

                                                                                       Przewodniczący  Komisji


                                                                                               Jerzy Żmijewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (25 lutego 2015)
Opublikował: Małgorzata Łakomiec (25 lutego 2015, 15:13:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2039