Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i nadzoru nad projektami


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
i nadzoru nad projektami
w Wydziale Inwestycji i Administrowania Mieniem – ½ etatu
 
W STAROSTWIE POWIATOWYM
 
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 
 
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana  Pani 
 
Anna Dąbek zamieszkała:  w Skarżysku - Kamiennej
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Dąbek posiada ponad 4-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej. Ukończyła wyższe studia magisterskie w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Ukończyła szereg szkoleń, w tym: zasady rozliczania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zamówienia publiczne, odbiór inwestycji budowlanej przez administrację publiczną, zasady tworzenia projektu w ramach EFS itp.  
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych, zagadnień z zakresu: tworzenia projektów, przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu, wdrażania projektu oraz zarządzania projektem. Na pytania zadawane przez komisję odpowiadała w sposób wyczerpujący, dający gwarancję, że zarówno posiadana wiedza, jak też doświadczenie zawodowe pozwoli na prawidłowe wykonywanie zadań na w/w stanowisku. Wysoko oceniono jej cechy osobowościowe, które zgodnie z opisem stanowiska są wymagane od pracownika.
W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskała najwyższą liczbę możliwych do zdobycia punktów tj. 99 punktów na 100 możliwych do zdobycia.
Pani Anna Dąbek spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.
 
Przewodniczący Komisji
 
Jerzy Żmijewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (25 lutego 2015)
Opublikował: Małgorzata Łakomiec (25 lutego 2015, 15:02:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1656