Informacja o wynikach naboru na 2 stanowiska Inspektor w Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na 2 stanowiska
Inspektor  w Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu  i Kadr
W STAROSTWIE POWIATOWYM
 
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 
 
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowiska  zostały wybrane   2 osoby: 
 
Pani Anna Bugajska
zamieszkała: w  Skarżysku-Kamiennej
i
Pani  Agnieszka Góralczyk
zamieszkała:  w Skarżysku - Kamiennej
 

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pani Anna Bugajska posiada ponad 9-letnie doświadczenie zawodowe  w administracji samorządowej. Ukończyła wyższe studia magisterskie: na kierunku  Politologia  o specjalności społeczno-samorządowej   na  Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Kielcach. 
Ukończyła szereg szkoleń dotyczących m.in.  ochrony danych osobowych, profesjonalnej obsługi klienta, kodeksu postępowania administracyjnego i opłaty skarbowej  w praktyce, wdrożenia systemu usprawnień procesów zarządzania w JST, podnoszenia efektywności procesów zarządzania w JST i itp.
 Sporządzając zadaną podczas II etapu naboru notatkę, wykazała się bardzo dobrą znajomością obsługi komputera oraz umiejętnością formułowania  poprawnych gramatycznie  i  konkretnych wypowiedzi.
W czasie przeprowadzonej  rozmowy kwalifikacyjnej natomiast, wykazała się znajomością zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych, przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ochronie danych osobowych oraz znajomością kodeksu postępowania administracyjnego udzielając zwięzłych, konkretnych i wyczerpujących odpowiedzi.
  Pani Anna Bugajska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu  o naborze. Uzyskując maksymalną liczbę punktów,  została  pozytywnie oceniona przez komisję rekrutacyjną i wybrana na w/w stanowisko.
 
 
  Pani  Agnieszka   Góralczyk  posiada ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe  w administracji samorządowej. Jest absolwentką studiów magisterskich: na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Kielcach  kierunku  Politologia w specjalności społeczno-samorządowej.
  Ukończyła  szkolenia dotyczące m.in.  profesjonalnej obsługi klienta, profesjonalnej obsługi klienta z elementami obsługi klienta trudnego, wdrożenia systemu usprawnień procesów zarządzania w JST.
  Sporządzając zadaną podczas II etapu naboru notatkę, wykazała się bardzo dobrą znajomością obsługi komputera oraz umiejętnością formułowania  poprawnych gramatycznie  i  konkretnych wypowiedzi.
W czasie przeprowadzonej  rozmowy kwalifikacyjnej, odpowiadając na pytania zadawane przez komisję, wykazała się znajomością zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych, przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ochronie danych osobowych oraz znajomością kodeksu postępowania administracyjnego i udzielała zwięzłych, konkretnych oraz wyczerpujących odpowiedzi.
  Pani Agnieszka Góralczyk  spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Uzyskując maksymalną liczbę punktów,  została  pozytywnie oceniona przez komisję rekrutacyjną i wybrana na w/w stanowisko.
                                                                                                 Przewodniczący Komisji


                                                                                                         Jerzy Żmijewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (25 lutego 2015)
Opublikował: Małgorzata Łakomiec (25 lutego 2015, 14:57:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1672