Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępca Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
  stanowisko
Zastępca Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów
W STAROSTWIE POWIATOWYM
 
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 
 
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko  została wybrana :   
 
  Pani Małgorzata Rymarz
zamieszkała: w  Skarżysku-Kamiennej
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pani Małgorzata Rymarz posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej  w Krakowie Wydziału Ekonomii specjalizacja   Gospodarka i  Administracja Publiczna. Posiada ponad 9-letni staż  pracy w administracji publicznej oraz 5 letnią praktykę w zakresie stosowania prawa. W czasie przeprowadzonej  rozmowy kwalifikacyjnej przedstawiła Koncepcję pracy na stanowisku zastępcy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, która została wysoko oceniona i zaakceptowana przez komisję rekrutacyjną. Na zadawane przez komisję pytania dotyczące zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych, przepisów w zakresie ochrony praw    i interesów konsumentów udzieliła wyczerpujących odpowiedzi. Wykazała się bardzo dobrą znajomością  ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
Pani Małgorzata Rymarz spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu  o naborze. Spośród kandydatów biorących udział w naborze została  najwyżej  oceniona przez komisję rekrutacyjną uzyskując   maksymalną  ilość punktów  i wybrana  na w/w stanowisko.
 
 
                                                                                                Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                         Jerzy Żmijewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (25 lutego 2015)
Opublikował: Małgorzata Łakomiec (25 lutego 2015, 14:48:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1520