Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. Obronnych w Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko
Inspektor ds. Obronnych
w Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego
 
W STAROSTWIE POWIATOWYM
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany  Pan 
 
   
Jacek Krzepkowski
 
zamieszkały:  w Bliżynie
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Jacek Krzepkowski ukończył wyższe studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w zakresie administracyjno – prawnej ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak również Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa w Kielcach o specjalności – zarządzanie i doradztwo personalne.  Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w policji, w tym na stanowisku kierowniczym. Ukończył szereg szkoleń m.in. w zakresie ochrony informacji niejawnych.
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych, przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Na zadawane przez komisję pytania odpowiadał w sposób wyczerpujący, wykazując się dużą wiedzę na temat specyfiki pracy na w/ stanowisku. Wykazał się predyspozycjami i umiejętnościami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań. Wysoko oceniono jego cechy osobowościowe, które zgodnie z opisem stanowiska są wymagane od pracownika.
W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 118 punktów na 125 możliwych do zdobycia.
Pan Jacek Krzepkowski spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.
 
 
                                                                                                    Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                           Jerzy Żmijewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (25 lutego 2015)
Opublikował: Małgorzata Łakomiec (25 lutego 2015, 14:37:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1804