Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
 stanowisko Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem


Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko  został wybrany :   
 
 Pan Janusz Kuźdub
zamieszkały: w  Ostojowie
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pan Janusz Kuźdub posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Wydziału Prawa i Administracji w zakresie prawa administracyjnego. Posiada ponad 12- letni staż pracy w administracji na stanowiskach kierowniczych. W czasie przeprowadzonej  rozmowy kwalifikacyjnej przedstawił Koncepcję kierowania pracą Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem Starostwa Powiatowego           w Skarżysku-Kamiennej, która została wysoko oceniona i zaakceptowana przez komisję rekrutacyjną. Na zadawane przez komisję pytania dotyczące zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych, przepisów prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami, udzielił wyczerpujących odpowiedzi. Wykazał się bardzo dobrą znajomością prawa zamówień publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Pan Janusz Kuźdub spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Spośród kandydatów biorących udział w naborze został  najwyżej  oceniony przez komisję rekrutacyjną uzyskując  116 punktów na 120 punktów możliwych do zdobycia i wybrany  na w/w stanowisko.
 
                         
                                                                                                  Przewodniczący Komisji
                                                                                                   Jerzy Żmijewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (25 lutego 2015)
Opublikował: Małgorzata Łakomiec (25 lutego 2015, 14:28:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1889